Om mig

Velkommen til Månehuset!

Mit navn er Luna Lyneborg Jørgensen og jeg er uddannet pædagog i 2012 og har siden da arbejdet i vuggestue, indtil jeg valgte at opstarte min private pasningsordning. Jeg har valgt dette, da jeg grundlæggende tror på at små børn trives og udvikler sig bedst i små grupper, i hjemlige omgivelser og med den samme nære omsorgsgiver hver dag. Jeg har masser af viden og erfaring med fra min uddannelse og min tid i vuggestuen, som jeg glæder mig til at bruge til at skabe et trygt og lærerigt miljø for børnene i mit hjem.

Privat er jeg gift med Rolf, som også er uddannet pædagog, men som har videreuddannet sig og nu arbejder på Aalborg universitet. Vi har tre børn på hhv. 4, 8 og 11 år. Vi har en lille allergivenlig hund, der er vant til børn.

Jeg har et stort rum, der er indrettet kun til dagpleje, så det æstetiske børnemiljø kan komme i spil på både vægge, gulv og borde.

DSC7999
DSC8042

Pædagigisk profil

Jeg er uddannet pædagog i 2012 med Sundhed, Krop og Bevægelse som linjefag. Jeg har stort fokus på værdien i den tætte relation til barnet. Jeg tror på at en tryg, anerkendende relation, hvor barnet føler sig hørt og forstået, skaber den ultimative grobund for en sund udvikling og et barn i trivsel. Jeg vægter, at børnene hver dag får stimuleret sanserne og bevæget kroppen på en sjov måde, så de oplever bevægelsesglæde. Jeg har fokus på den styrkede læreplan og vil arbejde ud fra alle temaerne deri. Fx har jeg igennem mit tidligere arbejde været på kursusdage i sprogtilegnelse og har stor interesse i sprogarbejdet generelt. Jeg er ligeledes optaget af at arbejde med sociale kompetencer fx følelser, at lære at genkende følelser som at være glad, sur, ked af det eller bange, for derigennem lærer børnene bedre at rumme egne og andres følelser, samtidig med de udvikler empati. Desuden vægter jeg at arbejde meget med selvhjulpenhed. Børn skal ikke fratages muligheder for at lære og udvikle sig, så de skal hjælpes i deres nærmeste udviklingszone både ifht. at tage tøj af og på, kravle op og ned af stole og at hjælpe med at dække bord osv. Succesoplevelserne der opstår når noget lykkes og en kode bliver knækket, er en stor del af børns udvikling af selvværd.